top of page
חברה גדולה במשק

במהלך חודש פברואר 2019 התקיים חודש בריאות בחברת ביטוח גדולה במשק  ל4000
עובדים ב7 סניפים ברחבי הארץ

אופניי שייקים
עיר בתנועה

שמחנו לקחת חלק מאירוע משמעותי - חדשני

City Motion

המציג אלטרנטיבות לתנועה וטכנולוגיה במרחב
העירוני

סיפקנו כ6000 כוסות שייקים

עיר בתנועה בתל אביב
 ג'ירו ד'איטליה בישראל

לקחנו חלק מתחרות אופניים שהתחילה בארץ, סיפקנו ל4000 משתתפים בעיר תל אביב

גימיק לאירועים
סוכה פתוחה בבית הנשיא

שמחנו לקחת חלק מאירוע בבית הנשיא בסוכות 2018 , סיפקנו 6000 כוסות שייק למשתתפים

אירועים לחברות
bottom of page